Mag. Astrid Niemezek, CV, Lebenslauf, Biographie, Shiatsu